Open Source

LocalWise gebruikt een open source licentie van Common Creatives.

De gebruiker mag:

 • het werk dat voortkomt uit LocalWise kopiëren, verspreiden en doorgeven
 • Remixen – afgeleide werken maken

Onder de volgende voorwaarden:

 • Naamsvermelding — De gebruiker dient bij het werk de door de maker of de licentiegever aangegeven naam te vermelden (maar niet zodanig dat de indruk gewekt wordt dat zij daarmee instemmen met je werk of je gebruik van het werk).
 • Niet-commercieel — De gebruiker mag het werk niet voor commerciële doeleinden gebruiken.
 • Gelijk delen — Indien de gebruiker het werk bewerkt kan het daaruit ontstane werk uitsluitend krachtens dezelfde licentie als de onderhavige licentie of een gelijksoortige licentie worden verspreid.

Met inachtneming van:

 • Afstandname van rechten — De gebruiker mag afstand doen van een of meerdere van deze voorwaarden met voorafgaande toestemming van de rechthebbende.
 • Publiek domein — Indien het werk of een van de elementen in het werk zich in het publieke domein onder toepasselijke wetgeving bevinden, dan is die status op geen enkele wijze beïnvloed door de licentie.
 • Overige rechten — Onder geen beding worden volgende rechten door de licentie-overeenkomst in het gedrang gebracht:
  • Het voorgaande laat de wettelijke beperkingen op de intellectuele eigendomsrechten onverlet.
  • De morele rechten van de auteur
  • De rechten van anderen, ofwel op het werk zelf ofwel op de wijze waarop het werk wordt gebruikt, zoals het portretrecht of het recht op privacy.
 • Let op — Bij hergebruik of verspreiding dient de gebruiker de licentievoorwaarden van dit werk kenbaar te maken aan derden. De beste manier om dit te doen is door middel van een link naar deze webpagina.

Deze tekst is overgenomen Common Creativesvan en aangepast door LocalWise. De volledige licentie is hier te lezen.

N.B. We staan altijd open voor samenwerkingen want ons doel is kennis te verspreiden om ruimte te creëren voor het ‘samenvoorzienend’ leven.